Endüstriyel Doğalgaz Tesisatları

ENDÜSTRiYEL TESiSLERE DOĞALGAZ TESiSATI BAĞLANMASI\r\n\r\n

\r\n\r\nEndüstriyel tesislerde doğalgaza dönüşüm işlemi, ihtiyaç duyulan gaz debisine ve basıncına uygun gaz teslim noktası tesis edilmesi ve sonrasındaki tesisatın teknik esaslarına uygun olarak tasarımlanması ile yapılır.\r\n\r\nGaz Teslim Noktası:\r\n\r\nEndüstriyel tesise gaz tesliminin yapılacağı noktadır. Gaz teslim noktasının tipi, tesis için gerek duyulan gaz debisi, gaz basıncı veya bölgedeki doğalgaz hattının çelik veya PE olmasına göre değişkenlik gösterir.\r\n\r\nYukarıdaki esaslara bağlı olarak gaz arzının sağlanacağı gaz teslim noktası tipleri; 1. İstasyon (Çelik hattan beslenen) Şeklinde olabilir.\r\n\r\n2. İstasyon (PE hattan beslenen)\r\n\r\n3. Servis kutusu\r\n\r\n1.1 İstasyon (Çelik hattan beslenen):\r\n\r\nÇelik hattan beslenir. İstasyon giriş basıncı, şebeke tasarımlarına göre belirlenir. Çıkış basıncı min 1 Barg ‟dır. 1 Barg‟ ın altındaki çıkış basıncı taleplerinde gaz kuruluşu onayı alınmalıdır. Şebeke dizayn basınçlarının minimum değerinden daha yüksek bir basınç, yerel gaz dağıtıcısı tarafından garanti edilemez. Çelik hatlarda regülatör kullanmaksızın sabit bir basınçta gaz verilmesi garanti edilemez.\r\n\r\nAna hattan gaz alacak tesis bağlantıları hot-tap bağlantısı ile yapılacaktır. Hot-tap işlemi yerel gaz dağıtıcısı veya sertifikalı firma tarafından yapılabilir. Sertifikalı firma tarafından yapılması durumunda Hot-tap prosedürü hazırlanarak gaz dağıtım kuruluşu onayına sunulmalıdır. Hot-tap, yerel gaz dağıtıcısı gözetimi altında tüm teknik emniyetler müşteri tarafından alınarak yapılacaktır. Bu tip bağlantılarda katodik koruma sistem bağlantıları gaz dağıtıcısı katodik koruma teknik esasına uygun olarak yapılacak ve projelendirilecektir.\r\n\r\n1.2 İstasyon (PE hattan beslenen):\r\n\r\nPE şebekeden beslenir. Giriş basıncı 1 – 4 Bara, çıkış basıncı Max 1 Bar ‘dır. şebeke tasarımının üzerindeki gaz debisi taleplerine onay verilmez.\r\n\r\n1.3 Servis Kutusu:\r\n\r\nPE şebekeden beslenir. ihtiyaç duyulan gaz debisinin 200 m³/h‘ e kadar olduğu endüstriyel tesisler için uygundur. Giriş basıncı 4 –1 Barg, çıkış basıncı max 300 mBar ’ dır.\r\n\r\n1.4 İstasyon Giriş Vanası:\r\n\r\nŞebeke hattı istasyona bağlanmadan önce gömülü bir istasyon giriş vanası konulmalıdır. Vananın istasyona uzaklığı en az 7 m olmalıdır. istasyon kapasitesi ve arazi durumuna göre daha kısa uzaklıklar da zorunlu durumlarda kullanılabilir. Bu konuda yerel gaz dağıtıcısı onayı alınmalıdır. Çelik hattan beslenen istasyonlarda gömülü çelik vana API 6D standardına uygun , tam geçişli (full bore) “trunnion body” tipte olmalıdır. Vana iç aksam malzemeleri için ilgili gaz dağıtıcısı teknik esaslarına uyulmalıdır.\r\n\r\n5 – BASINÇ DÜŞÜRME VE ÖLÇÜM İSTASYONU (RMS)\r\n\r\nBasınç düşürme ve ölçüm istasyonu, ana hattan ve bölge istasyonlarından orta basınçta gelen gazı müşterinin ihtiyaç duyduğu basınca düşürmek ve faturalamaya temel olacak ölçümü yapmak üzere kurulur. Bu istasyonlar, 2 adet basınç düşürme hattından oluşur. Hatlardan birinde arıza olması durumunda otomatik olarak diğer hat devreye girer.