Endüstriyel Yakma Fırınları

Endüstriyel Tip Yakma Fırınları\r\n\r\n

\r\n\r\nDoğalgazın üretim maliyetlerine etkisi diğer yakıtlara oranla daha azdır ve her geçen gün yapılan yeniliklerle daha da düşürülmektedir. Gelişen teknolojik yöntemlerle imalatın her safhasında gelişmiş sanayi fırınları kullanılır. Metal, seramik, cam, gıda v.s sanayilerde kullanılan Isıl işlem fırınları, tav fırınları, özel amaçlı ve diğer tip fırınlar farklı tasarımlar da olmakla beraber ortak noktaları sıcaklığın oluşması ve olabildiğince uzun süre mamülle temas ettirilmesidir.\r\n\r\nA) Tav Fırınları\r\n\r\nKullanım Amacı\r\n\r\nBu fırınların kullanım alanı oldukça geniştir. Döküm, dövme malzemelerinin tavlanması için kullanılır.\r\n\r\nTeknik Özellikler\r\n\r\n• Çalışma Sıcaklığı: Max 1250°C’dir.\r\n\r\n• Homojenlik: -/+ 20°C’dir.\r\n\r\n• Isıtma sistemi, elektrikli, doğalgaz ya da fuel-oil yakıtlı olabilir,\r\n\r\n• İzolasyon malzemesi olarak izole tuğla, ateş tuğlası, mineral yün ve seramik elyaf battaniye v.s kullanılır.\r\n\r\n• Sıcaklık kontrolü oransal kontrol cihazı veya PLC ile sağlanır, sıcaklıklar kayıt cihazı ile kayıt altına alınabilir.\r\n\r\n• Enerji sarfiyatı düşük ve bakımı kolaydır.\r\n\r\nB) Isıl İşlem Fırınları\r\n\r\nKullanım Amacı\r\n\r\nBu fırınlar metal malzemelerdeki oluşan gerilimi, gidermek için kullanılır.\r\n\r\nTeknik Özellikler\r\n\r\n• Maksimum Sıcaklık: 1000°C’dır.\r\n\r\n• Çalışma Sıcaklığı: 400°C – 850°C’dir.\r\n\r\n• Homojenlik: -/+ 20°C\r\n\r\n• Isıtma sistemi, elektrikli, doğalgaz ya da fuel-oil yakıtlı olabilir,\r\n\r\n• İzolasyon malzemesi olarak ateş tuğlası, izole tuğla, mineral yün ve seramik elyaf battaniye v.s kullanılır.\r\n\r\n• Sıcaklık kontrolü oransal kontrol cihazı veya PLC ile sağlanır, sıcaklıklar kayıt cihazı ile kayıt altına alınabilir.\r\n\r\n• Enerji sarfiyatı düşük ve bakımı kolaydır.\r\n\r\nDoğalgaz Yakma Fırınlarının Yapım Aşamaları\r\n\r\n1- Müşteri isteklerinin belirlenmesi\r\n\r\n2- Endüstriyel tip yakma fırınlarının tasarlanması\r\n\r\n3- Fırın konstrüksiyon çatının ve giriş çıkış kapaklarının yapılması\r\n\r\n4- Fırın izolasyonunun ve refrakter yapının yapılması\r\n\r\n5- Gaz yakıcıların fırın üzerine montajlarının yapılması\r\n\r\n6- Gaz yakıcılara ve kapasiteye uygun gaz yolu tesisatlarının yapılması\r\n\r\n7- Hava fanı montajı ve hava hattı tesisatlarının yapılması\r\n\r\n8- Kumanda paneli için, haberleşme elektirik kablolarının çekilmesi\r\n\r\n9- Kumanda sisteminin yapılıp, fırının çalışır vaziyette devreye alınması\r\n\r\n10- Fırın ısıtma eğrisine uygun şekilde fırının ısıtılması.\r\n\r\nAna hatlarıyla yakma fırınlarının yapılması ve devreye alınması yukarıda anlattığımız şekilde yapılmaktadır.\r\n\r\nReküperatif ve Self Reküperatif Doğalgaz Yakma Fırınları\r\n\r\nYakma fırınlarında sıcaklık oluştuktan sonra, mamül ne kadar uzun süre sıcak bölgede kalırsa enerjiden o kadar çok fayda sağlanır. Bu sebepten fırınlarda enerji geri kazanımı amacıyla, reküperatif yakma sistemleri yardımıyla %30-40’ a varan yakıt tasarrufu sağlanabilmektedir.\r\n\r\nReküperatörlü, rejenaratörlü yakma fırınlarının tamamında, yanma sonucu oluşan yüksek sıcaklıktaki atık gazlar atmosfere atılmadan önce, yanma için içeri verilecek hava ile özel tasarlanmış ısı geri kazanım cihazları yardımıyla, gazlar birbirine karışmadan karşılaştırılır. Bu şekilde bacadan veya self reküperatif bek gövdesi üzerinden atmosfere atılacak sıcaklık, yakma havasını ısıtarak sisteme geri kazandırılır\r\n\r\nFırın mamül giriş çıkış kapıları, mamül taşıyıcı sepetleri, fırın duvarlarındaki enerji kaybı, baca gazı enerji kayıpları fırın verimini olumsuz etkiler.\r\n\r\nFırınlardaki en büyük enerji kaybı bacadan atılan sıcaklık kaybıdır ve alınacak reküperatif, rejeneratif önlemlerle bu kayıp en aza düşürülür.\r\n\r\nAşağıda enerji denkliğini gösteren şemada reküperatif, rejeneratif sistem çözümü ile baca gazı kayıplarının faydalı enerjiyi arttırdığı gösterilmiştir.